Lista aktualności Lista aktualności

Zasady organizowania imprez na terenie Nadleśnictwa Kolbudy

Każdy kto chce zorganizować imprezę na terenie Nadleśnictwa Kolbudy, w której liczba uczestników powinien wystąpić do nadleśnictwa z wnioskiem o zgodę. 

Uproszczony schemat postępowania: 

1. Organizator składa wniosek, w terminie 90 - 60 dni przed planowanym terminem imprezy. Wniosek należy wysłać pocztą lub mailowo na adres: kolbudy@gdansk.lasy.gov.pl

2. Do wniosku należy dołączyć przebieg trasy, a w przypadku imprez na orientację obszar (według oddziałów leśnych), zaznaczony na mapie pobranej ze strony Bank Danych o Lasach oraz wzorzec sposobu oznakowania trasy, który musi posiadać logo lub nazwę organizatora a w przypadku biegów na orientację wzorzec znakowania punktów kontrolnych.

3. Wniosek zostanie rozpatrzony po złożeniu kompletu dokumentów, jednak nie wcześniej niż 90 dni przed planowaną imprezą.

Przykładowa umowa oraz inne wymagane załączniki znajdują się w materiałach do pobrania. 

Więcej informacji udziela p. Małgorzata Hagno, tel. 698 651 257

e-mail:  malgorzata.hagno@gdansk.lasy.gov.pl