Lista aktualności Lista aktualności

Jar Rzeki Raduni

Rezerwat Przyrody Jar Rzeki Raduni

Rezerwat krajobrazowy o łącznej powierzchni 84,24 ha

Szczegóły obiektu

    Rezerwat obejmuje odcinek przełomu Raduni o długości 6 km. Położony jest w Leśnictwie Babi Dół, gmina Żukowo; zajmuje powierzchnię 84,24 ha. Celem ochrony jest zachowanie przełomowego odcinka jaru Rzeki Raduni wraz z występującymi na nim zbiorowiskami roślinnymi, jego wybitnych walorów krajobrazowych i naukowo - przyrodniczych.
    Głębokość jaru dochodzi do 50m. Zróżnicowanie siedliskowe sprzyja różnorodności florystycznej terenu. Nad samą rzeką utworzyły się ciekawe zespoły leśne: łęg wiązowy, las grądowy. Obszar rezerwatu cechuje ponadto bogactwo płazów i duży udział gatunków typowych dla zbiorowisk górskich. Uznano go również jako obszar Natura 2000.
    Lasy zajmują 80% powierzchni. W drzewostanie panuje sosna zwyczajna, której towarzyszy dąb, miejscami świerk, grab, topola, olsza czarna, olsza szara. Do rezerwatu można dojechać PKS do Babiego Dołu. Dalej pieszo z parkingu w Babim Dole 500 m drogą na NE.
Rezerwat jest udostępniony dla turystyki pieszej niebieskim szlakiem PTTK. Pływanie kajakiem po rzece na terenie rezerwatu jest zabronione!
    Gatunki objęte ścisłą ochroną:
- tojad dzióbaty
- naparstnica zwyczajna.