Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Głównym gatunkiem, który rośnie na naszych terenach, jest sosna pospolita.

Ponad 90% terenu nadleśnictwa Kolbudy zajmują żyzne siedliska lasowe. Umożliwia to przebudowywanie drzewostanów z iglastych na liściaste i mieszane. W  miejsce wyciętych sosen sadzimy coraz więcej buka, dęba.

Unikatowy charakter drzewostanów nadleśnictwa obrazują poniższe wykresy: