Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

W Nadleśnictwie Kolbudy średnio rocznie pozyskuje się 120 tys. m3 drewna. Zasady sprzedaży detalicznej drewna dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie przerobu drewna określone są w Zarządzeniu Nadleśniczego.

Drewno można zakupić w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00. Szczegółowych informacji udziela Pan Marcin Poniecki, tel. (58) 682 72 79.

Sprzedaż oraz przyjmowanie interesantów odbywa się w kancelariach wszystkich leśnictw we wtorki w godzinach od 7.00 do 9.00.                      

Wydawanie drewna w lesie odbywa się we wtorki w godz. od 9.00-12.00 lub w uzgodnieniu z leśniczym w pozostałe dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00.

Numery kontaktowe do leśnictw -
w dziale kontakty.