Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

 

Nadleśnictwo Kolbudy prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni około 20 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 120 tys. m sześc. drewna.

Pozyskiwane jest ono w drzewostanach dojrzałych, które osiągnęły już wiek, w którym następuje proces starzenia się drzew, a co za tym idzie znacznie spowolnienie przyrostu ich masy i rozwój chorób niszczących drewno. Wymiana pokoleń następuje poprzez stopniowe wycinanie pojedynczych drzew, pod którymi rozwija się młode pokolenie, lub poprzez jednorazowe wycięcie określonej powierzchni drzewostanu i zastąpienie go młodymi sadzonkami. Tak pozyskuje się ok. 50 tyś m3 rocznie. Pozostała część pozyskanego drewna pochodzi z pielęgnacji drzewostanów młodszych oraz cięć sanitarnych i przygodnych. Polega ona na wycinaniu drzew chorych, osłabionych , zdominowanych przez konkurentów i nie mających szans na przeżycie oraz drzew zbyt bujnie rosnących i przeszkadzających sąsiadom.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Kolbudy trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.

 

Pozyskanie drewna jest bezpośrednio powiązane Urządzaniem Lasu z realizacją Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kolbudy na lata 2016-2025.

 

Mapę planu pozyskania drewna wraz z lokalizacją prac planowych można zobaczyć tutaj.

 

Mapy przeglowe cięć rębnych dla Nadleśnictwa Kolbudy z podziałem na obręby leśne dospne są w załączniu.