Wydawca treści Wydawca treści

Kilka słów o Nadleśnictwie Kolbudy

   Piękno pomorskich lasów, ich różnorodność i bogactwo znane są nie tylko na terenie naszego kraju, ale również poza jego granicami. Właśnie tu, w centralnej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku położone jest Nadleśnictwo Kolbudy.

Pomimo bliskości aglomeracji trójmiejskiej i związanej z tym ingerencji ludzi, przyroda, a w szczególności lasy przypominają prawdziwe puszcze i bory w licznych fragmentach niezmienione ręką człowieka. Przepiękny i bardzo zróżnicowany krajobraz tych terenów jest wynikiem działania lodowca skandynawskiego, ruchów ziemi i jego wód roztopowych z okresu zlodowaceń plejstoceńskich, a szczególnie bałtyckiego. Na mozaikowatość krajobrazu mają wpływ również występujące w Nadleśnictwie jeziora rynnowe oraz rzeki kształtujące liczne jary i wąwozy. Sąsiedztwo różnych form ukształtowania terenu spowodowało powstanie na terenie Nadleśnictwa deniwelacji dochodzących rozmiarami nawet 150 metrów. Najwyżej położony punkt znajduje się w okolicy miejscowości Katarynki (Gmina Przywidz) i wynosi 274,2 m nad poziomem morza, a najniższy w miejscowości Miłocin (Żuławy) - 0,5 m poniżej poziomu morza.

Urozmaicona konfiguracja terenu ma również wpływ na kształtowanie się miejscowego klimatu, którego cechuje duża zmienność stanów pogody. Jest to związane również ze ścieraniem się na terenie Nadleśnictwa mas powietrza: łagodnego i wilgotnego atlantyckiego oraz ostrego i suchego kontynentalnego. Skutki wpływu tego drugiego łagodzone są przez bliskość Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej.

Dane administracyjne:

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Kolbudy wynosi 20 741 ha, z czego 19 412 ha (94%) stanowią lasy. Szczególnie imponujący jest zasięg administracyjny nadleśnictwa wynoszący 1 035 km². Skrajne punkty Nadleśnictwa położone są: od północy w miejscowości Chwaszczyno, na południu sięgają za miejscowość Postołowo, granicę wschodnią stanowi rzeka Wisła, a zasięg zachodni stanowi miejscowość Somonino.

Administracyjnie nadleśnictwo położone jest na terenie 5 powiatów: gdańskiego, kartuskiego, starogardzkiego, tczewskiego oraz gdańskiego grodzkiego. Ma to przełożenie również na ilość gmin, których w zasięgu działania nadleśnictwa jest 11.

 

Powiat gdański, gminy:

- Kolbudy,

- Przywidz,

- Trąbki Wielkie,

- Pruszcz Gdański,

- Pszczółki.

Powiat kartuski, gminy:

- Somonino,

- Żukowo,

- Przodkowo.

Powiat tczewski, gmina:
- Tczew.
 

Powiat starogardzki, gmina:

- Skarszewy.

Powiat miasto Gdańsk.