Historia

Nadleśnictwo Kolbudy w obecnych granicach jest stosunkowo „młodą organizacją”. Utworzone zostało 1 stycznia 1977 roku na mocy Zarządzenia nr 47 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z połączenia trzech odrębnych nadleśnictw, obecnie obrębów leśnych: Skrzeszewo, Jodłowno oraz Sobowidze.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nasze Nadleśnictwo uczestniczy w projekcje pod nazwą: "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".