Wydawca treści Wydawca treści

Korzystanie z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kolbudy

Droga leśna. Fot. Magdalena Lewandowska

 

Drogi leśne na terenie Nadleśnictwa Kolbudy

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6), oraz  Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących  korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza się do stosowania:

- Zarządzenie nr 21/2020 Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego udostępnionych do ruchu

- Zarządzenie nr 28/2019 wprowadzenie regulaminu korzystania z dróg leśnycheśnych