Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

   Pojedyncze, wyróżniające się rozmiarami i wiekiem drzewa, głazy narzutowe, samotne skały itp. obiekty o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej obejmuje się ochroną jako pomniki przyrody. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami  są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

W Nadleśnictwie Kolbudy uznano łącznie 38 pomników przyrody, z czego największą grupę stanowią stare drzewa - 28 pozycji. Ponadto: grupy drzew i głazy narzutowe - po 5 pozycji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że proces tworzenia pomników przyrody ma charakter ciągły, stąd też ich lista jest otwarta.