Wydawca treści Wydawca treści

Lekcje w lesie

   Leśnicy, oprócz swych codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, pomagają poznać społeczeństwu tajniki przyrody. Największą liczbę odbiorców stanowią dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dla których przygotowują atrakcyjne gry, zabawy oraz konkursy, ciekawe pogadanki bądź wycieczki do lasu. Pracownicy nadleśnictwa odwiedzają także placówki przedszkolne i szkolne, prowadząc prelekcje i pogadanki.

Rokrocznie  uczestniczą aktywnie w okolicznych przedsięwzięciach wspólnie z organizacjami samorządowymi oraz lokalną społecznością.

Większość zajęć z edukacji leśnej odbywa się w terenie. W celu ułatwienia dostępu do wiedzy, Nadleśnictwo utworzyło dwie ścieżki edukacyjne: nad jeziorami Przywidz i Otomin. Są to chętnie odwiedzane trasy spacerowe, wyposażone w tablice dydaktyczne i miejsca na ognisko. Nadleśnictwo dysponuje również izbą edukacyjną w Otominie. Ciekawe lekcje odbywają się  w Leśnej Wiacie Edukacyjnej, powstałej przy leśniczówce leśnictwa Wojanowo, drugi tego typu obiekt znajduje się w leśnictwie Sarni Dwór.

 

Spotkania z leśnikami uwrażliwiają na piękno przyrody. Po nich większość dzieci z większą uwagą obserwuje otaczający je świat roślin i zwierząt. Duże zaangażowanie w poznawanie świata przyrody oraz uśmiech na twarzach dzieci jest dla leśników największą nagrodą za pracę edukatorów.