Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Na stan zdrowotny naszych lasów naszego nadleśnictwa niekorzystnie wpływają:

- anomalie pogodowe, a w szczególności: huraganowe wiatry, niskie i wysokie temperatury,

- szkodniki owadzie głownie kornik i ściga,

- grzyby korzeniowe (opieńka, huba korzeni),

- intensywna penetracja lasu przez ludność, co powoduje w konsekwencji duże zaśmiecanie lasu,

- pożary, które powstają najczęściej w wyniku nierozważnej działalności człowieka.

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pułapki feromonowe pomagają nam w określeniu liczebności owadów (fot. Monika Sabalińska)

 

Drzewostany świerkowe założone w latach międzywojennych na terenach poza naturalnym zasięgiem występowania tego gatunku, przysparzają nam wiele problemów. Na osłabienie tych drzewostanów dodatkowo wpływają pasożytnicze grzyby. Jest to przyczyną częstych szkód od wiatrów oraz gradacji szkodliwych owadów. Stanowią je głównie tzw. szkodniki wtórne, czyli owady atakujące drzewa osłabione. na naszym terenie są to głównie korniki i ścigi. Co roku usuwamy z lasu ok 25 000 m3 drewna zasiedlonego przez te szkodniki.

Ślady żerowania korników, fot. Monika SabalińskaNajbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną jest grodzenie.


 

Fot. Małgorzata Gass-Pięta

Duże znaczenie gospodarcze mają szkody powodowane przez zwierzynę (jeleń, sarna, łoś, dzik), którym zapobiega się w uprawach przez grodzenie. Zimą podczas wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów pozostawia się zwierzynie ścięte gałęzie na dwa – trzy tygodnie, co znacznie ogranicza spałowanie młodników.

Sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej powoduje, że z lasu wywozimy co roku ok. 70 ton śmieci!

Zbieranie śmieci w lesie jest niestety systematycznym zadaniem nadleśnictwa. Dodajmy, że zupełnie niepotrzebnym i kosztownym. W samym naszym nadleśnictwie na zebranie i utylizację odpadów wydaliśmy w tym roku ponad 100 000 zł. Przy każdej leśniczówce ustawiliśmy duże kontenery zbiorcze (wynajem z firmy utylizacyjnej). Do nich systematycznie dowożono  zebrane w lesie śmieci. Pełne pojemniki opróżniała firma utylizacyjna. Mile nas zaskoczyły różnego rodzaju inicjatywy społeczne, mające na celu uprzątniecie lasu. Z badań wynika, że podczas spacerów po lesie najbardziej doskwierającą nam rzeczą są właśnie śmieci. Najbardziej dziwi fakt, że Ci którzy tak twierdzą, też śmiecą. Sukcesem w ubiegłym roku było dla nas ujawnienie i ukaranie tych, którzy pozwolili sobie na wyrzucenie śmieci do lasu.  Mając nadzieję na poprawę tej sytuacji, rosnącej świadomości, dzięki monitoringowi  lasów oraz nowym rozwiązaniom systemowym życzymy Wam przyjemnego pobytu w czystym lesie.