Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

    Niezwykle atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Nadleśnictwa Kolbudy, poprzeplatane są licznymi rzekami (niekiedy o charakterze górskim), jeziorami i oczkami wodnymi. Przepiękny i bardzo zróżnicowany krajobraz ukształtowany został przez działalność lodowca tworząc liczne jary i wąwozy. Tereny szczególnie wyróżniające się krajobrazowo, które zaspokajają potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem, bądź pełnią funkcję korytarzy ekologicznych, wyznaczono jako obszary chronionego krajobrazu.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolbudy znajduje się 5 takich obszarów, a mianowicie:

  • Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu o łącznej powierzchni 6 661 ha. Położony jest w zachodniej części nadleśnictwa. Charakteryzuje się dużymi spadkami terenu. Większość powierzchni, to tereny pagórkowate, porośnięte głównie lasami bukowymi oraz mieszanymi, ze sztucznie wprowadzoną sosną i świerkiem.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni o powierzchni 3 340 ha. Obszar ten obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni oraz bezpośrednio z nią sąsiadujące tereny leśne i rolne, które razem tworzą unikatowy krajobraz na skalę kraju.
  • Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 2 072 ha. Przeważającą część powierzchni zajmują pofalowane tereny, pokryte lasami z dużym udziałem buka, świerka i sosny. Krajobraz urozmaica Jezioro Otomińskie, o bogatej linii brzegowej, obfitującej w liczne zatoczki. Teren ten został wydzielony pod ochronę, ze względu na zwarty kompleks leśny, który wraz z jeziorem jest miejscem intensywnej turystyki i rekreacji.
  • Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 10 888 ha. Obszar ten wyróżnia się bardzo dużym zróżnicowaniem wysokościowym. Układ rzek: Wietcisy, Reknicy, Kłodawy i Jeziora Przywidzkiego otaczają liczne wzgórza, osiągające w rejonie Stara Huta - Klonowo Dolne wysokość 255 m n.p.m. Najciekawszym ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i turystyczno - wypoczynkowych zbiornikiem wodnym jest Jezioro Przywidzkie.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Jego powierzchnia wynosi 30 092 ha. Obszar ten obejmuje cały teren Żuław Gdańskich z wyjątkiem jego północno - zachodniego skraju. Podstawowym walorem krajobrazu jest silnie rozbudowana sieć hydrologiczna oraz unikatowa w Polsce powierzchnia budowana przez namuły Wisły.