Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie Inwentaryzacji Stanu Lasu. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta.

Większość starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Szczegóły tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Leśnicy wspierają właścicieli lasów prywatnych swoją wiedzą i doświadczeniem, aby poprawić gospodarowanie w lasach.

 

Nadzór nad Lasami Prywatnymi w obszarze Nadleśnictwa Kolbudy

Nadleśnictwo Kolbudy w ramach porozumień ze Starostą Gdańskim oraz Kartuskim, nadzoruje lasy o łącznej powierzchni około 1900 ha.

  • Starostwo Gdańskie: Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański (tel. 58 773 12 02)
  • Starostwo Kartuskie: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. 3 Maja 2/12, 83-300 Kartuzy (tel. 58 684 02 69)

Nadleśnictwo Kolbudy sąsiaduje z nadleśnictwami: Gdańsk, Kartuzy, Kościerzyna, Starogard.

 

W celu wycinki drzew z użytków nieleśnych należy się kontaktować z gminą.

 

W celu lokalizacji lasów polecamy skorzystać z Banku Danych o Lasach.

 

Jeżeli jesteś właścicielem lasu prywatnego:

- Możesz zgłosić się do naszych pracowników terenowych w celu darmowego doradztwa w prowadzeniu gospodarki leśnej.

- Drewno pozyskane z lasu prywatnego należy zgłosić do ocechowania – leśniczy „legalizuje” pozyskane drewno, które możesz później sprzedać lub przeznaczyć na własne potrzeby. Możesz wyciąć drzewa w ilości wskazanej w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu lub Inwentaryzacji Stanu Lasu. Informacje o zawartości powyższych dokumentów możesz uzyskać z właściwego Starostwa lub w czasie konsultacji z leśniczym.

- Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, każdy właściciel lasu prywatnego powinien dbać o ochronę lasu - wykonywać zabiegi profilaktyczne i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów oraz zapobiegania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych (głównie owadów i grzybów).

- Właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren, oznaczając go odpowiednimi tablicami.

 

Nadzór nad Lasami Prywatnymi na terenie Nadleśnictwa Kolbudy

W sprawach związanych z lasami prywatnymi należy zwracać się do  właściwych terytorialnie leśniczych - kontakt.

W biurze nadleśnictwa sprawy lasów nadzorowanych prowadzi Maciej Marciniak - kontakt.

 

Wykaz obrębów ewidencyjnych wraz z nadzorem leśnictw:

Powiat

Gmina

Obręb

Leśnictwo

Gdański

Przywidz

Borowina

Trzepowo

Kozia Góra

Przywidz

Częstocin

Trzepowo

Przywidz

Przywidz

Sucha Huta

Drzewina

Huta Dolna

Górny Zamszcz

Piekło Górne

Trzepowo

Marszewska Góra

Górny Zamszcz

Stara Huta

Trzepowo

Pomlewo

Przywidz

Trzepowo

Trzepowo

Nowa Wieś Przywidzka

Górny Zamszcz

Michalin

Górny Zamszcz

Kierzkowo

Trzepowo

Miłowo

Przywidz

Jodłowno

Górny Zamszcz

Olszanka

Drzewina

Pruszcz GdańskiM

Miasto

Bąkowo

Trąbki Wielkie

Mierzeszyn

Wojanowo

Gołębiewo

Sobowidze

Graniczna Wieś

Wojanowo

Kleszczewo

Trąbki

Klępiny

Sobowidze

Kłodawa

Trąbki

Błotnia

Wojanowo

Ełganowo

Sobowidze

Postołowo

Drzewina

Zła Wieś

Trąbki

Warcz

Wojanowo

Trąbki Małe

Trąbki

Sobowidz

Sobowidze

Pawłowo

Drzewina

Trąbki Wielkie

Trąbki

Kaczki

Trąbki

Drzewina

Drzewina

Gołębiewko

Sobowidze

Czerniewo

Wojanowo

Suchy Dąb

Grabiny Zameczek

Trąbki

Cedry Wielkie

Miłocin

Trąbki

Leszkowy

Trąbki

Koszwały

Trąbki

Długie Pole

Trąbki

Cedry Wielkie

Trąbki

Cedry Małe

Trąbki

Pszczółki

Skowarcz

Trąbki

Ulkowy

Trąbki

Rębielcz

Trąbki

Kolbudy

Buszkowy Górne

Ostróżki

Łapino

Otomin

Pręgowo Górne

Ostróżki

Kolbudy

Bąkowo

Czapielsk

Ostróżki

Bielkówko

Bąkowo

Otomin

Otomin

Lublewo Gdańskie

Bąkowo

Lisewiec

Ostróżki

Kowale

Bąkowo

Jankowo Gdańskie

Bąkowo

Babidół

Ostróżki

Pruszcz Gdański

Żukczyn

Trąbki

Juszkowo

Bąkowo

Straszyn

Bąkowo

Jagatowo

Trąbki

Bogatka

Trąbki

Borkowo

Bąkowo

Cieplewo

Trąbki

Przejazdowo

Trąbki

Radunica

Trąbki

Wiślina

Trąbki

Żuławka

Trąbki

Łęgowo

Trąbki

Kartuski

Somonino

Borcz

Sarni Dwór

Egiertowo

Sarni Dwór

Hopowo

Sarni Dwór

Kamela

Sarni Dwór

Połęczyno

Sarni Dwór

Somonino

Sarni Dwór

Wyczechowo

Sarni Dwór

Żukowo

Banino

Borowiec

Barniewice

Borowiec

Borkowo

Babi Dół

Chwaszczyno

Borowiec

Czaple

Borowiec

Glincz

Babi Dół

Leźno

Otomin

Łapino kartuksie

Skrzeszewo

Małkowo

Borowiec

Miszewko

Borowiec

Miszewo

Borowiec

Niestępowo

Otomin

Otomino

Babi Dół

Pępowo

Borowiec

Przyjaźń

Skrzeszewo

Rębiechowo

Borowiec

Skrzeszewo Żukowskie

Skrzeszewo

Sulmin

Otomin

Tuchom

Borowiec

Żukowo

Babi Dół