Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie informacji o Nadleśnictwie Kolbudy

 

Nadleśnictwo Kolbudy prowadzi gospodarkę leśną w opraciu o Plan Urządzania Lasu na lata 2016-2025.

Prace pozyskania drewna są prowadzone w ramach cięć planowych, ze względów sanitarnych oraz wykonywania zadań przewidzianych w specustawach (np. drogowych).

Mapę planu pozyskania drewna wraz z lokalizacją prac planowych można zobaczyć tutaj.

 

Kontakt do biura Nadleśnictwa.

Kontakt do Leśnictw.

Profil facebook Nadleśnictwa Kolbudy.

 

Podstawowym źródłem informacji przestrzennej o lasach wszystkich form własności jest Bank Danych o Lasach.

Informacje dotyczące ochrony środowiska dostępne sa na portalu mapowego  tworzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje o środowisku udziela Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Lasy Państwowe nie zarządzają wszystkimi lasami - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących Skarbu Państwa sprawuje Starosta.

 

Nadleśnictwo Kolbudy utworzyło mapę dla Turystów oraz osób poszukujących ciekawych miejsc.

Mapa umożliwia przeglądanie zawartości zarówno proponowanych tras wycieczek oraz nawigowanie do obiektów.