Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kolbudy
Nadleśnictwo Kolbudy
Sekretariat: (58) 682 73 95, kom. 606 826 150, Sprzedaż drewna i produktów: (58) 682 72 79, Sprzedaż drewna i produktów: (58) 682 72 23
58 682 62 57
Nadleśniczy
Andrzej Gajowniczek
kom. 606 826 150
Z-ca Nadleśniczego
Tomasz Kaliszewski
kom. 606 826 150
Główny Księgowy
Katarzyna Żurawska
58 682 60 62
Inżynier nadzoru
Tomasz Pięta
58 682 67 19, kom. 606 979 070
Inżynier nadzoru
Piotr Kamiński
58 682 67 19, kom. 784 042 298

Dział Gospodarki Leśnej

Przemysław Pacewicz
Starszy Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 58 682 67 18
Małgorzata Olszewska Hagno
Specjalista ds. ochrony lasu, przyrody i edukacji
Tel.: 698 651 257
Marcin Poniecki
Specjalista ds. handlu drewnem
Tel.: 58 682 72 79 kom. 660 776 499
Łukasz Mejsner
Specjalista ds. pozyskania drewna
Tel.: 58 682 72 23 kom. 668 246 248
Izabella Jahns Marciniak
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 58 682 68 46
Maciej Marciniak
Specjalista ds. lasów niepaństowych
Tel.: 58 340 38 12

Kadry

Małgorzata Zwarra
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 58 682 67 21

Dział Finansowo - Księgowości

Magdalena Murawska
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 58 682 60 63
Bożena Tucholska
Księgowy
Tel.: 58 682 63 79
Maria Narkiewicz
Stanowisko ds. finansowo księgowych
Tel.: 58 682 63 79
Anna Szulińska
Księgowy
Tel.: 58 682 72 79
Jolanta Wittstock
Kasjer
Tel.: 58 682 61 74
Ewelina Turzyńska
Referent
Tel.: 58 682 63 79

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Adam Wittstock
Sekretarz
Tel.: 58 682 67 12
Katarzyna Bawor
Sekretariat
Tel.: Sekretariat: (58) 682 73 95, kom. 606 826 150
Barbara Morawska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 58 682 65 60
Magdalena Lewandowska
Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych
Tel.: 58 682 68 46
Agata Murawska
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 58 682 6560
Janusz Olejniczuk
Kierowca

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Lis
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 58 682 63 88
Piotr Leśniowski
Strażnik leśny
Tel.: 058 682 63 88
Andrzej Zadurski
Strażnik leśny
Tel.: 058 682 63 88