Rezerwaty Przyrody Nadleśnictwa Kolbudy Rezerwaty Przyrody Nadleśnictwa Kolbudy

Jar Reknicy

Rezerwat przyrody Jar Reknicy

Rezerwat krajobrazowy o powierzchni 66,11 ha.

Szczegóły obiektu

     Rezerwat położony w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy, zajmuje powierzchnię 66,11 ha. Głębokość jaru dochodzi miejscami do 70 m. Rezerwat obejmuje również rzekę Reknicę o powierzchni 2,33 ha nie będącą w stanie posiadania Nadleśnictwa. Celem ochrony jest zabezpieczenie naturalnego przełomowego odcinka rzeki Reknicy o urozmaiconej rzeźbie terenu, wybitnych walorach krajobrazowych oraz naturalnych 100-140 letnich drzewostanów z drzewami pomnikowymi i unikatowymi gatunkami roślin zielnych. Znajdują się tu liczne stanowiska roślin chronionych oraz roślin rzadkich na niżu. Rezerwat położony jest przy drodze w kierunku Przywidza, 1 km od Kolbud.