Lista aktualności Lista aktualności

Urządziliśmy las

Czyli o tym, jaki jest plan naszych działań w lesie na następne 10 lat.

Zadano kiedyś w poznańskim radiu pytanie: jaka jest najdziwniejsza czynność, o której słyszeli? Wygrała odpowiedź słuchacza: „Urządzanie lasu"! Wydaje się faktycznie dziwne, jak to las można urządzić?

Otóż urządza się go w każdym nadleśnictwie co 10 lat. W skrócie: wchodzi do lasu wyspecjalizowana ekipa i przez rok inwentaryzuje wszystko co się w tym lesie znajduje. Między innymi liczą specjalnymi metodami ile jest drzew, jakie mają wymiary oraz jaką stanowią masę drewna w m3. Lustruje się również wszystkie walory przyrodnicze czyli np. rezerwaty i pomniki przyrody, obiekty archeologiczne, rośliny i zwierzęta, szczególnie te chronione i rzadkie, Mierzy się geodezyjnie na nowo wszystkie działki leśne, nadaje im numery. Nazywamy je oddziałami leśnymi i pododdziałami (wydzieleniami).

Słupek na granicy oddziałów z ich numerami, fot. BULiGL w Gdyni

W naszym nadleśnictwie takiego „spisu lasu z natury", w ubiegłym roku, dokonał zespół
Biura Urządzania i Geodezji Leśnej z Gdyni. Na jego podstawie utworzono dla nas Plan Urządzania Lasu. Zawiera on opis lasu wraz z pracami do wykonania na każdej uprawie, młodniku czy starszym drzewostanie. Plan określa ściśle ile metrów drewna przez może nadleśnictwo wyciąć, dostarczając je dla społeczeństwa. Oczywiście nie da się w tym artykule zmieścić wszystkiego, co zawiera taki plan.
Na dzień dzisiejszy nasz Plan Urządzania Lasu czeka na zatwierdzenie przez Ministra Środowiska. W oparciu o niego będziemy prowadzić wszelkie prace w lesie w latach 2016-2025. Dodać należy, że wykonywana jest dla niego także ocena oddziaływania na środowisko.

Jak więc widzicie, wszelkie prace w lesie planowane są z poszanowaniem przyrody.

Nowością było wykonanie zdjęć lotniczych naszych terenów, co pozwoliło „nałożyć" siatkę naszych obszarów na podział administracyjny kraju. Sporządzono różnego rodzaju mapy w formie papierowej, jak i elektronicznej. Nie jednokrotnie pytacie nas: jak się leśnicy odnajdują w lesie? Oprócz rozeznania w wizualnego w terenie oczywiście wspieramy się właśnie mapami.
Podział na ilość leśnictw się nie zmienił. Nadal jest ich 14 plus Szkółka Leśna. Martwego drewna w lesie zainwentaryzowano łącznie 175 508 m3.