Lista aktualności Lista aktualności

Razem bezpieczniej

W minioną niedzielę 9 sierpnia 2015 r. w Chmielnie Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach zorganizowała festyn p.n. "Wspólnie - Bezpieczne Chmielno". Do udziału w nim zaproszeni zostali także leśnicy z Kolbud. Tematyka imprezy była częścią kampanii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod hasłem „Prawo w lesie". Wiedza na ten temat, w odróżnieniu od znajomości np. przepisów związanych z ruchem drogowym, nie jest niestety zbyt powszechna.  Jej przybliżenie odwiedzającym festyn turystom z całej Polski było głównym celem spotkania. Nie mniej ważnym przesłaniem kampanii  jest uświadomienie młodym ludziom odpowiedzialności za popełnione czyny niedozwolone i potencjalnie możliwych następstw tych czynów, które poprzez zapisy w policyjnych i sądowych rejestrach mogą poważnie wpłynąć na ich dalszy rozwój zawodowy i funkcjonowanie w społeczeństwie. Prezentacja na stronie Policji: kliknij tutaj.

 

Przygotowany do celów kampanii folder (do pobrania na końcu artykułu) informujący o zasadach udostępniania lasów i odpowiedzialności za brak ich poszanowania.