Lista aktualności Lista aktualności

Liczenie dzików 2016

W dniu 27.10.2016 na terenie nadleśnictwie Kolbudy odbyło się liczenie dzików.

Skoro świt w leśnictwach Trąbki, Otomin oraz Przywidz stawili się: pracownicy Lasów Państwowych,  Zakładów Usług Leśnych, Państwowej Straży Łowieckiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przed leśniczówką w Przywidzu  odbył się instruktarz wypełniania kart pędzeń dzików oraz przebiegu akcji. Każdy z miotów został szczegółowo przygotowane przez pracowników terenowych Nadleśnictwa.

Pomimo niesprzyjającej pogody, pędzenia dzików odbyły się nie tylko w starodrzewiach ale na całym zaplanowanym terenie: w gęstych młodnikach, jarach, wąwozach, stromych zboczach oraz obszarach podmokłych.

Wyniki z pędzeń zostały zebrane w najbliższym czasie będą przekazane do analizy.