Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska".

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. Obszary chronione
HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. Lasy wodochronne
HCVF 4.2. Lasy glebochronne
HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce -plik do pobrania

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Kolbudy

Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Kolbudy:

Kategoria 1.1 obszary chronione

Kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego

Kategoria 2 kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie

Kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

Kategoria 4.1 lasy wodochronne

Kategoria 4.2 lasy glebochronne

Kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Małgorzata Olszewska-Hagno

tel. 58 682 67 18

Osoby lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczeniem powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF, zapraszamy do konsultacji.

Wszystkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Małgorzaty Olszewskiej-Hagno

 tel. 58 682 67 18 e-mail: malgorzata.hagno@gdansk.lasy.gov.pl