Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kolbudy

Zawiadamia o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dn. 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na roboty
budowlane pod nazwą:

„Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego -
leśniczówki Przywidz wraz z częściową rozbiórką (pomieszczenie garażowe)
położonej w miejscowości Przywidz gm. Przywidz dz. nr 222/5”

Nr referencyjny nadany sprawie: SA.270.92.2021.AM

Oferty mozna składać przez platformę zakupową (link).