Lista aktualności Lista aktualności

Obchody jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych

Uroczyste obchody w Nadleśnictwie Kolbudy

    Uroczyste obchody znamienitej rocznicy miały miejsce 17 czerwca b.r. Nadleśniczy Andrzej Gajowniczek rozpoczął uroczystości wystąpieniem, które  przeniosło słuchaczy w przeszłość, w czasy  I Rzeczpospolitej, kiedy to duża powierzchnia lasów regionu była dobrami królewskimi przynależnymi do starostwa skarszewskiego i sobowidzkiego. Podróżując po kartach historii słuchacze dotarli do roku 1924, kiedy dokonano reformy administracji leśnej powołując Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które od tego czasu tworzy zręby polskiego leśnictwa łącząc obecnie produkcję drewna oraz potrzeby ekologiczne i społeczne. 

„Warto przypomnieć i podkreślić , że właśnie myśl, iż drewno z polskich lasów może stać się napędem dla zrujnowanej po I wojnie światowej gospodarki kraju, stała się podstawą powołania do życia instytucji Lasów Państwowych przez rząd Władysława Grabskiego w 1924r. W II Rzeczpospolitej przychody z eksportu drewna stały na drugim miejscu po eksporcie węgla kamiennego. Eksport prowadzony był poprzez port drzewny w Gdyni za pośrednictwem Państwowej Agencji Drzewnej " Paged", zaś 26 pomorskich Nadleśnictw swoimi przychodami gwarantowało kredyt na budowę portu w Gdyni…". Nadleśniczy zaznaczył, że „… do tradycji przedwojennego Nadleśnictwa Wysoka oraz powojennych Nadleśnictw Sobowidz, Jodłowno i Skrzeszewo nawiązuje utworzone w 1977 roku Nadleśnictwo Kolbudy, które do chwili obecnej zarządza lasami państwowymi, na obszarze Powiatów Gdańskiego, Kartuskiego oraz Miasta Gdańska. Obecnie w ciągu okresu stu lat lesistość naszego terenu wzrosła ponad dwukrotnie. Zasobność lasów Nadleśnictwa jest największa w historii lasów. O znaczeniu gospodarki leśnej świadczy aktualny stan zasobów leśnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że produkcja drewna i usługi leśne to potencjał tworzenia nowych miejsc pracy dla gospodarki narodowej".

Nadleśniczy z okazji uroczystości wyróżnił pracowników Nadleśnictwa Kolbudy awansując  na wyższy stopień leśny, oraz przyznając listy gratulacyjne. Później zaś był czas na przemowy i gratulacje ze strony przybyłych dostojnych gości - wśród których nie zabrakło przedstawicieli samorządów, kół łowieckich, straży pożarnej, przedsiębiorstw drzewnych – oraz na posadzenie pamiątkowego cisa, który wyrósł z nasion poświęconych przez Papieża Benedykta XVI.